Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 21 juli 2016 – CC / Parlement

(Zaak F-9/12 RENV)

(Openbare dienst – Terugverwijzing naar het Gerecht na vernietiging – Beroep tot schadevergoeding – Niet-contractuele aansprakelijkheid – Fouten bij het beheer van de lijst van geschikte kandidaten – Algemeen vergelijkend onderzoek – Aankondiging van vergelijkend onderzoek EUR/A/151/98 – Gelijke behandeling – Maatregelen ter uitvoering van het arrest [vertrouwelijk]1 – Onderzoek van de Europese Ombudsman)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: CC (vertegenwoordiger: G. Maximini, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: M. Ecker en E. Despotopoulou, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om het Europees Parlement te veroordelen tot betaling van een vergoeding voor de materiële en de immateriële schade die verzoekster heeft geleden als gevolg van fouten bij het beheer van de reservelijst

Dictum

Het Europees Parlement wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 12 000 EUR aan CC.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

Het Europees Parlement draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten die CC in de zaken F-9/12, T-457/13 P en F-9/12 RENV heeft gemaakt.

____________

1 Vertrouwelijke gegevens weggelaten.