Language of document : ECLI:EU:F:2016:165

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE (sudac pojedinac)

21. srpnja 2016.

Predmet F‑9/12 RENV

C. C.

protiv

Europskog parlamenta

„Javna služba – Vraćanje predmeta Službeničkom sudu na ponovno suđenje nakon ukidanja – Tužba za naknadu štete – Izvanugovorna odgovornost – Pogreške počinjene prilikom postupanja s popisom prikladnih kandidata – Otvoreni natječaj – Obavijest o natječaju EUR/A/151/98 – Jednako postupanje – Mjere izvršenja presude – Istraga Europskog ombudsmana”

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom C. C. traži naknadu štete koja mu je prouzročena različitim pogreškama Europskog parlamenta počinjenima prilikom postupanja s popisom uspješnih kandidata sastavljenim nakon što je proveden opći natječaj EUR/A/151/98, na koji je njegovo ime upisano nakon odluke glavnog ravnatelja za osoblje Parlamenta od 17. svibnja 2005.

Odluka:      Nalaže se Europskom parlamentu da C. C.-u isplati iznos od 12 000 eura. U preostalom dijelu tužba se odbija. Europski parlament snosi vlastite troškove i nalaže mu se snošenje troškova C. C‑a u predmetima F‑9/12, T‑457/13 P i F‑9/12 RENV.

Sažetak

1.      Pravo Europske unije – Načela – Jednako postupanje – Pojam – Vrijeme valjanosti popisa prikladnih kandidata koje se razlikuje ovisno o uspješnim kandidatima s natječaja

2.      Dužnosnici – Izvanugovorna odgovornost institucija – Pretpostavke – Nezakonitost – Šteta – Uzročna veza – Pojam – Gubitak prilike za zapošljavanje – Teret dokazivanja

(čl. 340. st. 2. UFEU‑a)

1.      Opće načelo jednakog postupanja temeljno je načelo prava Unije koje zahtijeva da se u usporedivim situacijama ne postupa različito, osim ako razlikovanje nije objektivno opravdano. Povreda načela jednakog postupanja postoji kada se različito postupa prema dvjema kategorijama osoba između čijih činjeničnih i pravnih situacija nema značajnih razlika ili kada se jednako postupa u situacijama koje su različite.

Budući da je ime dotične osobe upisano na popis kandidata prikladnih za natječaj, čije je trajanje kraće od popisa drugih uspješnih kandidata s natječaja, nije poštovano načelo jednakog postupanja.

(t. 89., 90. i 93.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: presuda od 20. veljače 2009., Komisija/Bertolete i dr., T‑359/07 P do T‑361/07 P, EU:T:2009:40, t. 37. i 38. i navedena sudska praksa

2.      U području izvanugovorne odgovornosti Unija može biti odgovorna za štetu samo ako ona dovoljno izravno proizlazi iz nepravilnog ponašanja jedne od njezinih institucija, što pretpostavlja da je nezakonitost koju je počinila institucija kojoj se to ponašanje može pripisati bila odlučujući uzrok gubitka prilike.

Kada je šteta za koju se tvrdi da je nastala povezana s gubitkom prilike, stranka koja se poziva na tu štetu dužna je dokazati da se radi o stvarnoj prilici i da je gubitak takve prilike postao doista konačan.

(t. 122. i 123.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: presude od 5. listopada 2004., Sanders i dr./Komisija, T‑45/01, EU:T:2004:289, t. 150.; Eagle i dr./Komisija, T‑144/02, EU:T:2004:290, t. 165. i od 6. lipnja 2006., Girardot/Komisija, T‑10/02, EU:T:2006:148, t. 96.

Službenički sud: presuda od 12. svibnja 2011., Missir Mamachi di Lusignano/Komisija, F‑50/09, EU:F:2011:55, t. 179. i navedena sudska praksa