Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 30. april 2021 – P.I. mod Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

(Sag C-280/21)

Processprog: litauisk

Den forelæggende ret

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parter i hovedsagen

Sagsøger: P.I.

Sagsøgt: Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Præjudicielt spørgsmål

Skal modstand mod en gruppe, som handler ulovligt og har korrupt indflydelse, og som undertrykker en asylansøger gennem statsapparatet og i forhold til hvilken, det er umuligt at fremføre et legitimt forsvar som følge af omfattende korruption i staten, sidestilles med tillagt politisk anskuelse som omhandlet i artikel 10 i direktiv 2011/95/EU 1 ?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13.12.2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse (EUT 2011, L 337, s. 9)