Language of document :

A cour du travail de Liège (Belgium) által 2019. május 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – LM kontra Centre public d'action sociale de Seraing

(C-402/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour du travail de Liège

Az alapeljárás felei

Felperes: LM

Alperes: Centre public d'action sociale de Seraing

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e a 2008/115/EK irányelvnek1 az Európai Unió Alapjogi Chartája 19. cikkének (2) bekezdésével és 47. cikkével, valamint ezen irányelv 14. cikke (1) bekezdésének b) pontjával, továbbá az Európai Unió Alapjogi Chartájának a Bíróság 2014. december 18-i Abdida ítéletével (C-562/13) értelmezett 7. és [21]. cikkével összefüggésben értelmezett 5. és 13. cikkével a loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale (a szociális közellátási központokról szóló 1976. július 8-i alkotmányos törvény) 57. cikke 2. §-a első bekezdésének 1.°pontja:

–    először is amennyiben az ahhoz vezet, hogy a valamely tagállam területén jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárt az általa saját nevében, valamint az akkor még kiskorú gyermeke képviselőjeként az őket a valamely tagállam területéről kiutasító határozat ellen benyújtott megsemmisítés és felfüggesztés iránti kereset alapján folytatott eljárás során megfosztja az alapvető szükségleteinek a lehetőségekhez mérten történő biztosításától,

–    miközben másodszor, egyrészről az említett, jelenleg már nagykorú gyermek súlyos betegségben szenved, és e határozat végrehajtása az egészségi állapota súlyos és visszafordíthatatlan romlása komoly veszélyének teheti ki, másrészről pedig e szülőnek a nagykorú gyermeke melletti jelenlétét az egészségügyi szakemberek a gyermek egészségi állapotából (visszatérő sarlósejtes krízisek és sebészeti beavatkozás szükségessége a bénulás elkerülése érdekében) eredő sebezhetősége miatt elengedhetetlennek tartják?

____________

1 A harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2008. L 348., 98. o.).