Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour du travail de Liège (Belgija) 24. maja 2019 – LM/Centre public d'action sociale de Seraing

(Zadeva C-402/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour du travail de Liège

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: LM

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Centre public d'action sociale de Seraing

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je člen 57(2), prvi pododstavek, točka 1, loi belge du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale (belgijski sistemski zakon z dne 8. julija 1976 o javnih centrih za socialno pomoč) v nasprotju s členoma 5 in 13 Direktive 2008/115/ES1 v povezavi s členom 19(2) in členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, členom 14(1)(b) te direktive ter členoma 7 in [21] Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, kot sta pojasnjena v sodbi Sodišča Abdida z dne 18. decembra 2014 (C-562/13):

prvič, ker vodi do tega, da se tujcu, ki je državljan tretje države in nezakonito prebiva na ozemlju države članice, odvzame pravica, da se, kolikor je mogoče, poskrbi za njegove osnovne potrebe med izvrševanjem tožbe za razglasitev ničnosti in odložitev izvršitve, ki jo je v svojem imenu in [kot] zastopnik svojega tedaj še mladoletnega otroka vložil zoper odločbo, s katero jima je bila odrejena zapustitev ozemlja države članice,

pri čemer, drugič, po eni strani, navedeni danes polnoletni otrok trpi za hudo boleznijo, ki bi jo lahko izvršitev te odločbe njegovo zdravstveno stanje resno in nepovratno poslabšala ter so zdravstveni delavci, po drugi strani, presodili, da je navzočnost tega roditelja ob njegovem polnoletnem otroku nujna zaradi njegove ranljivosti, ki izhaja iz njegovega zdravstvenega stanja (ponavljajoči se zapleti, povezani z anemijo srpastih celic, in nujnost kirurškega posega, da bi se preprečila paraliza?)

____________

1     Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL 2008, L 348, str. 98).