Language of document :

2020 m. vasario 12 d. Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje YL / Altenrhein Luftfahrt GmbH

(Byla C-70/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: YL

Kita kasacinio proceso šalis: Altenrhein Luftfahrt GmbH

Prejudicinis klausimas

Ar kietas, bet orlaivio įprasto eksploatavimo ribų nepažeidžiantis nusileidimas, dėl kurio buvo sužalotas keleivis, yra nelaimingas atsitikimas, kaip tai suprantama pagal 1999 m. gegužės 28 d. Monrealyje priimtos Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo, kurią Europos Bendrija pasirašė 1999 m. gruodžio 9 d. ir savo vardu patvirtino 2001 m. balandžio 5 d. Tarybos sprendimu 2001/539/EB1 , 17 straipsnio 1 dalį?

____________

1 2001/539/EB: 2001 m. balandžio 5 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos priimamos Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo (Monrealio konvencija) (OL L 194, 2001, p. 38; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 5 t., p. 491).