Language of document :

Recurs introdus la 4 decembrie 2019 de către România împotriva hotărârii Tribunalului (camera a doua) pronunţate la 24 septembrie 2019 în cauza T-391/17, România / Comisia

(Cauza C-899/19 P)

Limba de procedură: romana

Părţile

Recurentă: România (reprezentanţi: E. Gane, L. Liţu, M. Chicu, agenţi)

Celelalte părţi în proces: Comisia Europeană, Ungaria

Concluziile recurentei

să admită recursul, să anuleze integral Hotărârea Tribunalului în cauza T-391/17, să judece cauza T-391/17, admițând acțiunea în anularea Deciziei (UE) 2017/652

sau

să admită recursul, să anuleze integral Hotărârea Tribunalului în cauza T-391/17 și să trimită cauza T-391/17 spre judecare Tribunalului UE, iar, în rejudecare, acesta să admită acţiunea în anulare şi să anuleze Decizia (UE) 2017/652;

să oblige Comisia la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

A. Încălcarea dispozițiilor Tratatelor UE referitoare la competențele Uniunii

Tribunalul săvârșește o eroare de drept atunci când, cu încălcarea principiului atribuirii de competențe consacrat de art. 5 alin. (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, asimilează valorile enumerate la articolul 2 TUE unei acțiuni specifice/obiectiv în domeniul de competență UE și invită Comisia să prezinte acte specifice având ca obiectiv principal respectarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale și lingvistice și a bogăției diversității culturale și lingvistice.

B. Încălcarea articolului 296 al doilea paragraf TFUE

Tribunalul a interpretat eronat articolul 296 al doilea paragraf TFUE în ceea ce privește obligația de motivare care îi revenea Comisiei, apreciind în mod greșit că respectiva obligație a fost respectată, raportat la împrejurările cauzei, în contextul în care Comisia nu a redat considerațiile juridice care au prezentat o importanță esențială în economia Deciziei (UE) 2017/652, și, mai mult, și-a modificat fundamental poziția anterior exprimată, fără a preciza care sunt acele evoluții intervenite de natură să justifice modificarea poziției.

C. Neregularități de procedură de natură să aducă atingere intereselor recurentului

Prin faptul că, în cadrul fazei orale a procedurii în cauza T-391/17, discuțiile s-au concentrat, la solicitarea Tribunalului, numai pe aspecte de admisibilitate a acțiunii în anulare, în vreme ce, în cadrul hotărârii pronunțate, această instanță a abordat exclusiv aspecte privind fondul, regularitatea procedurii a fost afectată.

____________