Language of document :

Euroopa Kohtu (neljas koda) 20. jaanuari 2022. aasta otsus – Rumeenia versus Euroopa Komisjon, Ungari

(kohtuasi C-899/19 P)1

(Apellatsioonkaebus – Institutsiooniline õigus – Kodanikualgatus – Määrus (EL) nr 211/2011 – Artikli 4 lõike 2 punkt b – Kavandatud kodanikualgatuse registreerimine – Tingimus, mille kohaselt ei tohi kavandatud kodanikualgatus jääda ilmselgelt välja Euroopa Komisjoni volituste ulatusest, mille kohaselt komisjon on pädev esitama õigusakti ettepaneku aluslepingute rakendamiseks – Otsus (EL) 2017/652 – Kodanikualgatus „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe“ – Osaline registreerimine – ELL artikli 5 lõige 2 – Pädevuse andmise põhimõte – ELTL artikkel 296 – Põhjendamiskohustus – Võistlevuse põhimõte)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Pooled

Apellant: Rumeenia (esindajad: E. Gane, L. Liţu, M. Chicu ja L.‑E. Baţagoi)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon (esindajad: I. Martínez del Peral, H. Stancu ja H. Krämer, hiljem I. Martínez del Peral ja H. Stancu), Ungari (esindajad: M. Z. Fehér ja K. Szíjjártó)

Resolutsioon

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

Jätta Rumeenia kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Jätta Ungari kohtukulud tema enda kanda.

____________

1 ELT C 54, 17.2.2020.