Language of document :

2020. december 5-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Szlovák Köztársaság

(C-661/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovák

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Hermes, R. Lindenthal, meghatalmazottak)

Alperes: Szlovák Köztársaság

A felperes kérelmei

A felperes annak megállapítását kéri a Törvényszéktől, hogy:

A Szlovák Köztársaság – mivel az erdőgazdálkodási programokat és azok módosításait, a járulékos fakitermelést, az erdőket fenyegető kockázatok megelőzését, valamint a természeti katasztrófák által okozott károk kiküszöbölésére irányuló intézkedéseket mentesítette azon követelmény alól, hogy amennyiben jelentős hatással lehetnek a Natura 2000 területekre, az említett területek megőrzésével kapcsolatos célkitűzésekre tekintettel azokat megfelelő vizsgálatnak kell alávetni – nem teljesítette a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelv1 6. cikkének (3) bekezdéséből és 7. cikkéből eredő kötelezettségeit;

a Szlovák Köztársaság – mivel nem tett megfelelő intézkedéseket az élőhelyek romlásának elkerülése és a siketfajd védelmére kijelölt különleges madárvédelmi területeken (OCHÚ Nízke Tatry SKCHVU018, OCHÚ Tatry SKCHVU030, OCHÚ Veľká Fatra SKCHVU033, OCHÚ Muránska planina-Stolica SKCHVU017, OCHÚ Chočské vrchy SKCHVU050, OCHÚ Horná Orava SKCHVU008, OCHÚ Volovské vrchy SKCHVU036, OCHÚ Malá Fatra SKCHVU013, OCHÚ Poľana SKCHVU022, OCHÚ Slovenský Raj SKCHVU053, OCHÚ Levočské vrchy SKCHVU051 i OCHÚ Strážovské vrchy SKCHVU028) történő jelentős zavarás elkerülése érdekében – nem teljesítette a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdéséből és 7. cikkéből eredő kötelezettségeit;

a Szlovák Köztársaság – mivel a siketfajdok élőhelye vonatkozásában nem hozta meg az előírt különleges védelmi intézkedéseket a következő különleges madárvédelmi területek tekintetében: OCHÚ Nízke Tatry SKCHVU018, OCHÚ Tatry SKCHVU030, OCHÚ Veľká Fatra SKCHVU033, OCHÚ Muránska planina-Stolica SKCHVU017, OCHÚ Volovské vrchy SKCHVU036, OCHÚ SKCHVU013 Malá Fatra és OCHÚ Levočské vrchy SKCHVU051, amelyeket e faj védelmére jelöltek ki annak érdekében, hogy az elterjedési területén biztosítsák a túlélését és szaporodását – nem teljesítette a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv2 4. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

a Bíróság a Szlovák Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az élőhelyirányelv 6. cikkének (3) bekezdése értelmében figyelembe véve az adott természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, megfelelő vizsgálatot kell folytatni minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely nem kapcsolódik közvetlenül, illetve nem nélkülözhetetlen a természeti terület kezeléséhez, de akár önmagában, akár pedig más terv vagy program részeként valószínűleg jelentős hatással lesz arra. Az illetékes nemzeti hatóságok az érintett természeti területre gyakorolt hatások vizsgálatának eredményét figyelembe véve csak akkor hagyhatják jóvá a tervet vagy programot, ha megbizonyosodtak arról, hogy az nem fogja hátrányosan befolyásolni az érintett természeti terület épségét. A Szlovák Köztársaságban a természetvédelmi törvény és az erdőről szóló törvény nem biztosította, hogy az erdőgazdálkodási programokat és azok módosításait, a járulékos fakitermelést, valamint az erdőket fenyegető veszélyek megelőzésére és a természeti katasztrófák által okozott károk hatásainak kiküszöbölésére irányuló intézkedéseket a Natura 2000 területek esetében megfelelő hatásvizsgálat elvégzésére vonatkozó kötelezettségnek vessék alá. Az élőhelyirányelv 6. cikkének (3) bekezdését és 7. cikkét az indokolással ellátott véleményben meghatározott határidő lejártáig nem ültették át megfelelően, ami a mai napig folyamatosan problémákat okoz.

Az élőhelyirányelv 6. cikkének (2) bekezdése értelmében a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a különleges természetvédelmi területeken található olyan természetes élőhelytípusok és olyan fajok élőhelyei károsodásának és megzavarásának megakadályozására, amelyek céljára az egyes területeket kijelölték, amennyiben a zavarás mértéke ezen irányelv céljaira tekintettel jelentős hatással lehet. Az élőhelyvédelmi irányelv 7. cikke értelmében e rendelkezés mind a közösségi jelentőségű természeti területekre, mind pedig a madárvédelmi irányelv szerinti különleges madárvédelmi területekre alkalmazandó. Szlovákia a madárvédelmi irányelv 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban a siketfajd védelmére 12 különleges madárvédelmi területet jelölt ki, amely a madárvédelmi irányelv I. mellékletében említett faj. Szlovákia azonban nem hozott megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy megelőzze a siketfajdok élőhelyeinek károsodását és e faj jelentős zavarását e 12 különleges madárvédelmi területen.

A Szlovák Köztársaságot a madárvédelmi irányelv 4. cikkének (1) bekezdése arra kötelezte, hogy a siketfajd védelmére kijelölt 12 különleges madárvédelmi területen különleges intézkedéseket fogadjon el, beleértve a konkrét védelmi célok meghatározásának kötelezettségét is. A Szlovák Köztársaságban sem az indokolással ellátott véleményben meghatározott határidő lejártakor, sem e kereset benyújtásának időpontjában nem fogadták még el a természetvédelmi törvény alapján a siketfajd élőhelyei esetében 7 különleges madárvédelmi területen a védett területek kezelésére irányuló programokat.

____________

1 HL 1992. L 206., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 102. o.

2 HL 2010. L 20., 7. o.