Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. prosinca 2020. uputio Bundesarbeitsgericht (Njemačka) – MK/Lufthansa CityLine GmbH

(predmet C-660/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesarbeitsgericht

Stranke glavnog postupka

Podnositelj revizije: MK

Druga stranka u revizijskom postupku: Lufthansa CityLine GmbH

Prethodna pitanja

Postupa li se nacionalnom zakonskom odredbom na manje povoljan način prema radnicima s nepunim radnim vremenom nego prema usporedivim radnicima s punim radnim vremenom u smislu članka 4. točke 1. Okvirnog sporazuma o radu s nepunim radnim vremenom iz Priloga Direktivi 97/81/EZ1 , ako se njome dopušta dodatna naknada za radnike s nepunim i punim radnim vremenom pod jednakim uvjetom da se prekorači isti broj radnih sati i time se omogućuje uzimanje u obzir ukupne plaće, a ne dodatne naknade kao sastavnog dijela plaće?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje:

Je li u skladu s člankom 4. točkom 1. i načelom pro rata temporis iz članka 4. točke 2. Okvirnog sporazuma o radu s nepunim radnim vremenom u Prilogu Direktivi 97/81/EZ nacionalna zakonska odredba kojom se dopušta da se pravo na dodatnu naknadu uvjetuje time da se u pogledu radnika s nepunim i punim radnim vremenom na jednaki način prekorači isti broj radnih sati ako je svrha dodatne naknade kompenziranje posebnog radnog opterećenja?

____________

1     Direktiva Vijeća 97/81/EZ od 15. prosinca 1997. o Okvirnom sporazumu o radu s nepunim radnim vremenom koji su sklopili UNICE, CEEP i ETUC (SL 1998., L 14, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 131.)