Language of document :

A Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) által 2020. december 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ET kontra Ministerstvo životního prostředí

(C-659/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Nejvyšší správní soud

Az alapeljárás felei

Felperes: ET

Alperes: Ministerstvo životního prostředí

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. május 4-i 865/2006/EK bizottsági rendelet1 értelmében vett „tenyészállományhoz” tartoznak-e azok az egyedek, amelyek adott tenyésztő által szaporított egyedek szülei, amelyek ugyanakkor soha nem voltak e tenyésztő tulajdonában, illetve birtokában?

Amennyiben az első kérdésre azt a választ kell adni, hogy a szülő egyedek nem tartoznak a tenyészállományhoz, jogosultak-e a hatáskörrel rendelkező hatóságok – a 865/2006/EK bizottsági rendelet 54. cikkének 2. pontjában azzal kapcsolatban előírt feltétel teljesülését vizsgálva, hogy a tenyészállományt a jogszabályi előírások betartása mellett hozták-e létre olyan módon, amely ugyanakkor nem káros a vadonban élő példányok túlélése szempontjából – e szülői egyedek eredetének ellenőrzésére, és ennek alapján annak értékelésére, hogy a tenyészállományt e rendelet 54. cikkének 2. pontjában előírt szabályokkal összhangban hozták-e létre?

Figyelembe vehetők-e az ügy egyéb körülményei (különösen az egyedek átvétele során tanúsított jóhiszeműség és az azzal kapcsolatos jogos bizalom, hogy ezen egyedek esetleges utódjaival kereskedni lehet, illetve adott esetben a Cseh Köztársaságban az Európai Unióhoz való csatlakozást megelőzően hatályos, kevésbé szigorú törvényi rendelkezések) a 865/2006/EK bizottsági rendelet 54. cikkének 2. pontjában azzal kapcsolatban előírt feltétel teljesülésének vizsgálatakor, hogy a tenyészállományt a jogszabályi előírások betartása mellett hozták-e létre olyan módon, amely ugyanakkor nem káros a vadonban élő példányok túlélése szempontjából?

____________

1 HL 2006. L 166., 1. o.