Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 27. června 2008 - Nijs v. Účetní dvůr

(Věc F-1/08)1

(Veřejná služba - Úředníci - Článek 35 odst. 1 písm. e) jednacího řádu - Popis žalobních důvodů a argumentů - Lhůta na podání stížnosti - Zjevná nepřípustnost)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Bart Nijs (Bereldange, Lucembursko) (zástupce: F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Účetní dvůr Evropských Společenství (zástupci: T. Kennedy, J.-M. Stenier a G. Corstens, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí Odvolacího výboru nepovýšit žalobce do platové třídy A*11 v rámci výkonu povýšení v roce 2005, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zčásti zjevně nepřípustná a zamítá jako zčásti zjevně neopodstatněná.

B. Nijsovi se ukládá náhrada všech nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 64, 8.3.2008, s. 68