Language of document :

Sag anlagt den 27. december 2007 - Bosman mod Rådet

(Sag F-145/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Pierre Bosman (Lebbeke, Belgien) (ved avocats T. Bontinck og P.S. Gennari Curlo)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelse af 28. februar 2007, hvorved det blev afvist at inddrage husstandstillægget med henblik på beregning af retten til alderspension

Sagsøgerens påstande

Annullation af opgørelsen over retten til alderspension af 27. februar 2007.

Rådet tilpligtes at betale udbetale det husstandstillæg, hvorom der er indgivet ansøgning, med virkning fra 1. marts 2007.

Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________