Language of document :

Talan väckt den 27 december 2007 - Bosman mot rådet

(Mål F-145/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Pierre Bosman (Lebbeke, Belgien) (ombud: advokaterna T. Bontinck och P.S. Gennari Curlo)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av ett individuellt beslut av den 28 februari 2007 att inte bevilja hushållstillägg med avseende på beräkningen av avgångspensionsrättigheter.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara yttrandet om fastställelse av avgångspensionsrättigheter av den 27 februari 2007,

förplikta svaranden att erlägga det begärda hushållstillägget från och med den 1 mars 2007, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________