Language of document :

2007 m. gruodžio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Marcuccio prieš Komisiją

(Byla F-146/07)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Luigi Marcuccio (Trikazė, Italija), atstovaujamas advokato G. Cipressa

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Bylos dalykas ir jos aprašymas

Ieškinys pateiktas dėl atsakovės atsisakymo priimti ieškovo prašymą atlikti tyrimą dėl aplinkybės, kad 2001 m. spalio 29 d. ieškovas Europos Komisijos atstovybėje Angoloje, kur jis dirbo kaip atsakovės pareigūnas, darbo valandomis atsitiktinai patyrė kontaktą su nežinomos kilmės balkšvais milteliais, ir pateikti visą informaciją apie tai, kad nutiko tų miltelių mėginiui ir apie mėginio saugojimo bei susipažinimo su juo procedūras.

Ieškovas grįsdamas savo argumentus dėl atsakovės atsisakymo priimti prašymą nurodo tris ieškinio pagrindus: 1) visiškas motyvavimo nebuvimas ir sprendimo nelogiškumas, nesuderinamumas, neracionalumas, painumas, pretekstiškumas ir pagrįstumas neadekvačiu tyrimu; 2) rimtas, aiškus ir akivaizdus įstatymo pažeidimas; 3) rūpinimosi pareigos ir gero administravimo principo pažeidimas.

Ieškovo reikalavimai

-    panaikinti, kiek tai būtina, 2007 m. vasario 23 d. pranešimą prot. ADMINB.2/MB/nb D(07)4623;

-    panaikinti sprendimą, kad ir kokios formos jis būtų, kuriuo buvo atmestas 2006 m. spalio 10 d. ieškovo prašymas Paskyrimų tarnybai;

-    panaikinti, kiek tai būtina, sprendimą, kad ir kokios formos jis būtų, kuriuo buvo atmestas 2007 m. balandžio 27 d. ieškovo skundas Paskyrimų tarnybai;

-    panaikinti, kiek tai būtina, 2007 m. rugsėjo 4 d. pranešimą prot. ADMINB.2/MB/ls D(07) 19393;

-    patikrinti faktą, kad atsakovė neatliko jokio tinkamo tyrimo, įskaitant ir tokio tyrimo parengiamąsias ar iš jo išplaukiančias priemones, siekiant išaiškinti visas ankstesnes ar vėlesnes aplinkybes, bet kaip susijusias su 2001 m. spalio 29 d. ieškovo Europos Komisijos atstovybės Angoloje, kur jis tuo metu dirbo kaip atsakovės pareigūnas, patalpose darbo valandomis atsitiktinai patirtu kontaktu su nežinomos kilmės balkšvais milteliais.

-    patikrinti ir pripažinti, kad jokio tyrimo neatlikimas buvo neteisėtas;

-    nurodyti atsakovui atlikti tyrimą, atlikti atitinamus iš to išplaukiančius veiksmus, pateikti ieškovui informaciją, susijusią su 2001 m. spalio 29 d. įvykiu ir užtikrint ieškovui galimybę susipažinti su miltelių mėginiu;

-    nurodyti atsakovei atlyginti ieškovo iki šios dienos negrįžtamai patirtą žalą dėl neatlikto turimo, t. y. 3 000 000 EUR, ar kitą sumą, kurią Tarnautojų teismas nuspręstų esant teisinga ir pagrįsta;

-    nurodyti atsakovei sumokėti ieškovui kaip kompensaciją už ateityje atsirasiančią žalą dėl tyrimo neatlikimo 300 EUR, ar kitą sumą, kurią Tarnautojų teismas pripažintų esant teisinga ir pagrįsta, už kiekvieną dieną nuo rytojaus iki bus atliktas tyrimas ir imtasi visų parengiamųjų ar iš šio tyrimo išplaukiančių priemonių ir bus ieškovui išsiųstas pranešimas, pranešant delegacijai ir Tarptautinių ryšių vystymo generaliniam direktoratui, apie tyrimo išvadas;

-    patikrinti atsakovės veiksmu prieš 2001 m. spalio 29 d. įvykį, jo metu ir po jo, bet kuriuo atveju susijusius su šiuo įvykiu, kadangi nebuvo atliktas tyrimas;

-    patikrinti de quibus veiksmų teisėtumą ir pripažinti juos neteisėtais;

-    nurodyti atsakovei atlyginti ieškovo dėl de quibus veiksmų patirtą žalą, t. y. 5 000 000 EUR, ar kitą sumą, kurią Tarnautojų teismas pripažintų esant teisinga ir tinkama;

-    nurodyti EB atlyginti ieškovui visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant ir susijusias su šalies pakviesto eksperto ataskaita, kuri gali būti parengta, siekiant išsiaiškinti, ar yra įvykdytos sąlygos, leidžiančios nurodyti atsakovei sumokėti ieškovui visas pirmiau nurodytas sumas, o konkrečiau - išsiaiškinti visas aplinkybes, galinčias turėti kokios nors reikšmės priimant sprendimą šioje byloje.

____________