Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 9. decembra spriedums - Efstatathopoulos/Eiropas Parlaments

(lieta F-144/07) 1

Civildienests - Bijušie pagaidu darbinieki - Regula (EK, Euratom, EOTK) -Nr. 2689/95 -Atbrīvošanas pabalsts - Piemaksas par darba ražīgumu ņemšana vērā, nosakot bruto ienākumu summu, kas gūta, veicot jaunos pienākumus

Tiesvedības valoda - grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: S. Efstatathopoulos, Chalandri (Grieķija) (pārstāvji - N. Korogiannakis un M. Michi, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji - A. Lukošiūtė un A. Troupiotis)

Priekšmets

Parlamenta 2007. gada 18. aprīļa lēmuma, pamatojoties uz kuru tiek samazināta prasītāja vecuma pensija un atgūtas pārmaksātās summas, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 92, 12.4.2008., 50. lpp.