Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 9 decembrie 2008 - Efstathopoulos/Parlamentul European

(Cauza F-144/07)1

[Funcţie publică - Foști agenţi temporari - Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2689/95 - Indemnizaţie la încetarea funcţiei - Luarea în calcul a unei indemnizaţii de productivitate la stabilirea cuantumului veniturilor brute încasate în cadrul noii funcţii]

Limba de procedură: greaca

Părţile

Reclamant: S. Efstathopoulos (Chalandri, Grecia) (reprezentanţi: N. Korogiannakis și M. Michi, avocați)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanţi: A. Lukošiūtė și A. Troupiotis, agenți)

Obiectul

Anularea Deciziei Parlamentului European din 18 aprilie 2007 care determină diminuarea pensiei pentru limită de vârstă a reclamantului și recuperarea sumelor plătite în exces

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Fiecare parte suportă cheltuielile de judecată.

____________

1 - JO C 92, 12.4.2008, p. 50