Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 25. listopadu 2008 - Bosman v. Rada

(Věc F-145/07)1

"Veřejná služba - Bývalý smluvní zaměstnanec - Starobní důchod - Příspěvek na domácnost - Článek 109 odst. 3 Pracovního řádu ostatních zaměstnanců Společenství"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Pierre Bosman (Lebbeke, Belgie) (zástupci: T. Bontinck a P. Gennari Curlo, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: M. Bauer a I. Šulce, zmocněnci)

Předmět a popis sporu

Zrušení individuálního rozhodnutí ze dne 28. února 2007, kterým bylo zamítnuto poskytnutí příspěvku na domácnost za účelem výpočtu nároku na starobní důchod na základě čl. 109 odst. 3 Pracovního řádu ostatních zaměstnanců Společenství

Výrok

Žaloba se zamítá.

Pierre Bosman ponese veškeré náklady řízení, totiž vlastní náklady řízení, jakož i náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.

____________

1 - Úř. věst. C 79, 29.3.2008, s. 38.