Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 7. října 2009 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-3/08)1

"Veřejná služba - Úředníci - Odmítnutí orgánu přeložit rozhodnutí - Zjevně zcela neopodstatněná žaloba z právního hlediska - Článek 94 jednacího řádu"

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a C. Berardis-Kayser, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferro, advokát)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí o nepřeložení sdělení do jazyka zvoleného žalobcem - Žaloba na náhradu škody.

Výrok usnesení

Žaloba L. Marcuccia se zamítá jako z právního hlediska zjevně zcela neopodstatněná.

L. Marcucciovi se ukládá náhrada nákladů řízení.

L. Marcucciovi se ukládá zaplatit Soudu částku ve výši 1 000 eur.

____________

1 - Úř. věst. C 64, 8.3.2008, s. 68.