Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) koja esimehe 7. oktoobri 2009. aasta määrus - Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-3/08)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Institutsiooni keeldumine otsuse tõlkimisest - Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi - Kodukorra artikkel 94)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja Berardis-Kayser, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada otsus jätta teatis tõlkimata keelde, millesse tõlkimist hageja taotles - Kahju hüvitamise nõue.

Kohtumääruse resolutsioon

Jätta L. Marcuccio hagi ilmselgelt õiguslikult põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja L. Marcucciolt.

Mõista L. Marcucciolt Avaliku Teenistuse Kohtu kasuks välja 1000 eurot.

____________

1 - ELT C 64, 8.3.2008, lk 68.