Language of document : ECLI:EU:F:2009:28

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera întâi)

31 martie 2009

Cauza F‑146/07

Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Cerere de inițiere a unei anchete privind un accident a cărui victimă ar fi fost reclamantul – Acțiune în despăgubiri – Acțiune vădit neîntemeiată – Inadmisibilitate vădită”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Marcuccio solicită, în special, anularea deciziei Comisiei de respingere a cererii sale de inițiere a unei anchete privind un eveniment care s‑ar fi produs în perioada în care acesta era repartizat în cadrul Delegației Comisiei în Angola, precum și repararea prejudiciului pe care acesta l‑ar fi suferit în raport cu acest eveniment

Decizia: Respinge acțiunea în parte ca vădit inadmisibilă și în parte ca vădit neîntemeiată. Obligă reclamantul la plata cheltuielilor de judecată.

Sumarul ordonanței

Funcționari – Acțiune – Reclamație administrativă prealabilă – Termene – Decădere – Redeschidere – Condiție – Fapt nou

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

Posibilitatea de a formula o acțiune în justiție în sensul articolului 90 alineatul (1) din statut nu permite funcționarului să evite aplicarea termenelor prevăzute la articolele 90 și 91 din statut pentru adresarea reclamației și pentru introducerea acțiunii, prin punerea în discuție în mod indirect, prin intermediul unei acțiuni, a unei decizii anterioare care nu a fost contestată în termen. În consecință, numai existența unui fapt nou și esențial poate justifica introducerea unei cereri de reexaminare a unei decizii anterioare rămase definitivă.

(a se vedea punctele 39 și 47)

Trimitere la:

Curte: 13 noiembrie 1986, Becker/Comisia, 232/85, Rec., p. 3401, punctul 8