Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Okręgowym w Poznaniu (Polsko) dne 26. listopadu 2020 – W. J. v. L. J. a J. J. zastoupení zákonnou zástupkyní A. P.

(Věc C-644/20)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Účastníci původního řízení

Odvolatel: W. J.

Odpůrci: L. J. a J. J. zastoupení zákonnou zástupkyní A. P.

Předběžná otázka

Musí být čl. 3 odst. 1 a 2 Haagského protokolu ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti, schváleného jménem Evropského společenství rozhodnutím Rady 2009/941/ES ze dne 30. listopadu 20091 , vykládán v tom smyslu, že oprávněný, kterým je dítě, může získat nové místo obvyklého pobytu ve státě, v němž byl protiprávně zadržen, jestliže soud nařídil navrácení oprávněného do státu, v němž měl místo obvyklého pobytu bezprostředně před protiprávním zadržením?

____________

1 Úř. věst. 2009, L 331, s. 17