Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Veszprémi Törvényszék (Ungaria) la 30 noiembrie 2020 – ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Cauza C-643/20)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Veszprémi Törvényszék

Părțile din procedura principală

Reclamantă: ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.

Pârât: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Întrebările preliminare

Articolul 90 alineatele (1) și (2) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (denumită în continuare „Directiva TVA”)1 (luând în considerare în special Hotărârea Enzo Di Maura2 [C-246/16] și Ordonanța Porr Építési Kft.3 [C-292/19]) și principiile efectivității și echivalenței, care sunt principii fundamentale ale dreptului Uniunii, trebuie interpretate în sensul că statele membre nu pot stabili data de la care începe să curgă termenul de prescripție privind rambursarea TVA-ului aferent creanțelor care prezintă un caracter definitiv nerecuperabil la un moment anterior celui în care creanța în temeiul căreia s-a calculat TVA care trebuie rambursată dobândește caracter nerecuperabil?

Articolul 90 alineatele (1) și (2) și articolul 273 din Directiva TVA (luând în considerare în special Hotărârea Enzo Di Maura [C-246/16] și Ordonanța Porr Építési Kft. [C-292/19]) și principiile efectivității, echivalenței și neutralității taxei, care sunt principii fundamentale ale dreptului Uniunii, trebuie interpretate în sensul că se opun practicii unui stat membru potrivit căreia, în contextul rambursării TVA-ului aferent unei creanțe care prezintă un caracter definitiv nerecuperabil, persoana impozabilă trebuie nu numai să invoce creanța respectivă în cadrul unei proceduri de stabilire a taxei, ci și să facă alte demersuri în vederea încasării acesteia, drept condiție pentru rambursarea TVA-ului?

Articolul 90 alineatele (1) și (2) și articolul 273 din Directiva TVA (luând în considerare în special Hotărârea Enzo Di Maura [C-246/16] și Ordonanța Porr Építési Kft. [C-292/19]) și principiile efectivității, echivalenței și neutralității taxei, care sunt principii fundamentale ale dreptului Uniunii, trebuie interpretate în sensul că [se opun] practicii unui stat membru potrivit căreia, în caz de neplată, întreprinderea care prestează serviciul trebuie să întrerupă imediat prestația respectivă, deoarece, în caz contrar, dacă continuă să presteze serviciul, nu va mai putea solicita rambursarea TVA-ului aferent creanțelor care prezintă un caracter definitiv nerecuperabil, în pofida faptului că aceste creanțe dobândesc caracterul respectiv la un moment ulterior?

Articolul 90 alineatele (1) și (2) și articolul 273 din Directiva TVA și articolele 15 și 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii europene (luând în considerare în special Hotărârea Enzo Di Maura [C-246/16] și Ordonanța Porr Építési Kft. [C-292/19]), precum și principiile efectivității, echivalenței și neutralității taxei, care sunt principii fundamentale ale dreptului Uniunii, trebuie interpretate în sensul că [dispozițiile și principiile respective se opun] ca, anterior pronunțării Ordonanței Porr Építési Kft, autoritățile dintr-un stat membru responsabile de supravegherea respectării dreptului au stabilit, fără niciun temei legal, condițiile menționate în cea de a doua, de a treia și de a patra întrebare preliminară, în condițiile în care acel ansamblu de condiții nu era evident pentru persoana impozabilă înainte ca creanțele să dobândească în mod definitiv caracter nerecuperabil?

____________

1     JO 2006 L 347, p. 1.

2     EU:C:2017:887.

3     EU:C:2020:89.