Language of document :

Žaloba podaná dne 26. září 2006 - Buckingham a další v. Komise

(Věc F-116/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Anne Buckingham (Brusel, Belgie) a další (zástupce: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Komise přijaté dne 23. listopadu 2005 zveřejněné v Administrativních informacích č. 85-2005 v části, ve které žalobcům, úředníkům v platové třídě A*12, neposkytuje žádný prioritní bod oceňující práci odvedenou v zájmu orgánu za hodnotící období 2004;

pokud se to ukáže potřebným, zrušit rozhodnutí Komise výslovně zamítající stížnosti, které žalobci podali na základě čl. 90 odst. 2 služebního řádu;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žaloba je založena na porušení článků 9 a 13 obecných prováděcích ustanovení článku 45 služebního řádu a, podpůrně, na protiprávnosti uvedených obecných prováděcích ustanovení v části, ve které zakládají diskriminaci a porušují čl. 5 odst. 5 služebního řádu.

____________