Language of document :

26. septembril 2006 esitatud hagi - Buckingham jt versus komisjon

(Kohtuasi F-116/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Anne Buckingham (Brüssel, Belgia) ja teised (esindaja: advokaat N. Lhoëst)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 23. novembri 2005. aasta otsus, mis on avaldatud Haldusteatajas nr 85-2005, millega hagejatele kui palgaastmel A*12 olevatele ametnikele ei antud ühtki eelispunkti, millega 2004. aasta hindamise käigus tunnustataks nende tööd institutsiooni huvides;

vajadusel tühistada komisjoni otsused, millega otsesõnu jäeti rahuldamata kaebused, mis hagejad personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel esitasid;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi on rajatud väitele personalieeskirjade artikli 45 üldiste rakendussätete artiklite 9 ja 13 rikkumise kohta ja lisaks nende sätete ebaseaduslikkuse kohta osas, milles nad põhjustavad diskrimineerimist, ja personalieeskirjade artikli 5 lõike 5 rikkumine.

____________