Language of document :

2006. október 2-án benyújtott kereset - Vittorio Di Bucci kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-118/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Vittorio Di Bucci (Brüsszel, Belgium) (képviselő: M. van der Woude ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2005. évi előléptetési időszakban A*12 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők személyzeti szabályzat 45. cikke általános végrehajtási rendelkezései 10. cikkének (3) és (4) bekezdése alapján készült és a Közigazgatási Tájékoztató 2005. november 23-i 85-2005. számában közzétett érdem szerinti listáját, és a felperes előléptetettek listájára való felvételét mellőző határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék szükség szerint semmisítse meg az e határozat elfogadásához vezető valamennyi jogi aktust, így különösen a felperesnek adandó pontok számát megállapító határozatokat;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érdempontjait tekintve besorolási fokozatában és szolgálatánál mindig a legjobb értékeléseket kapott, a jogi szolgálathoz beosztott felperes a személyzeti szabályzat 45. cikkének és az általános végrehajtási rendelkezéseknek a megszegésére hivatkozik, amelyek előírják, hogy a főigazgatósági elsőbbségi pontok adásának és az előléptetésnek a meghatározó szempontja az érdem. A felperes előléptetésének mellőzése a következőkből ered: egyrészt a felperes által az F-98/05. sz.1 és a T-312/04. sz.2 ügyekben vitatott jogsértésekből; másrészt a főigazgatósági elsőbbségi pontok jogi szolgálaton belüli odaítélési szempontjaiból, melyek az érdemektől függetlenül a besorolási fokozatban több szolgálati időt töltött tisztviselőket részesítik előnyben; harmadrészt a pontok más tisztviselőknek történt - többek között előléptetési bizottság általi - odaítélésének egyes hibáiból.

A felperes továbbá azt állítja, hogy a megtámadott jogi aktusok az egyenlő bánásmód elvét és előmenetelhez való jogot is sértik, valamint nyilvánvaló értékelési hiba és hatáskörrel való visszaélés eredményei. Emellett több eljárási és formai hibában is szenvednek.

Végül a felperes az általános végrehajtási rendelkezések jogellenességére hivatkozik, előadva:

az általános végrehajtási rendelkezések sértik a személyzeti szabályzat 45. cikkének új szövegét, mivel nem veszik figyelembe a vállalt felelősségek szintjét és a különféle nyelvek használatát a munkavégzés során;

mivel az általános végrehajtási rendelkezések 2., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 12. és 13. cikkei azt írják elő, hogy az előléptetés az elsőbbségi pontoknak a főigazgató vagy az előléptetési bizottság javaslatára való, indokolás nélküli odaítélésével történik, ellentétes többek között a személyzeti szabályzat 25. cikkének (2) bekezdésével és 45. cikkével;

mivel az általános végrehajtási rendelkezések 4. és 6. cikkei minden főigazgatónak tisztviselőnként egységes kvótát juttatnak, sértik a személyzeti szabályzat 45. cikkét, valamint az egyenlő bánásmód elvét és az előmenetelhez való jogot;

mivel az általános végrehajtási rendelkezések 13. cikkének (2) bekezdése és II. melléklete lényegében a besorolási fokozatban töltött szolgálati idő alapján átmeneti elsőbbségi pontok adásáról rendelkeznek, ellentétesek a személyzeti szabályzat 45. cikkével;

mivel az általános végrehajtási rendelkezések 9. cikke és I. melléklete az intézmény érdekében végzett, de az elsőbbségi pontok és a főigazgatósági elsőbbségi pontok adásakor már figyelembe vett egyes feladatokért személyzeti bizottsági elsőbbségi pontok adásáról rendelkeznek, sértik a személyzeti szabályzat 45. cikkét, valamint az egyenlő bánásmód elvét és előmenetelhez való jogot;

mivel az általános végrehajtási rendelkezések 6. cikke a szerényebb létszámú főigazgatóságok és szolgálatok tisztviselőit és a Bizottság tagjainak kabinetjeibe kirendelt tisztviselőket kedvezőbb bánásmódban részesíti, sérti a személyzeti szabályzat 45. cikkét, valamint az egyenlő bánásmód elvét és az előmenetelhez való jogot.

____________

1 - HL C 10., 2006.1.14., 24. o. (eredetileg az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága előtt, T-381/05. számon nyilvántartásba vett, majd 2005. december 15-i végzéssel az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékéhez áttett ügy).

2 - HL C 262., 2004.10.23., 45. o.