Language of document :

2006 m. spalio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Di Bucci prieš Komisiją

(Byla F-118/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Vittorio Di Bucci (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato M. van der Woude

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

panaikinti nuopelnų sąrašą ir vykdant 2005 m. paaukštinimo procedūrą paaukštintų į A*12 lygį pareigūnų sąrašą, nustatytus pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio bendrąsias įgyvendinimo taisykles (BĮT) ir paskelbtus 2005 m. lapkričio 23 d. Administraciniuose pranešimuose Nr. 85-2005 ir bet kuriuo atveju sprendimą neįrašyti ieškovo pavardės į paaukštinamų pareigūnų sąrašą;

tiek, kiek reikia; panaikinti visus aktus, kuriais remiantis buvo priimtas šis sprendimas, ir būtent sprendimus, nustatančius ieškovui skiriamų balų skaičių;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, į Teisės tarnybą paskirtas pareigūnas, nuolat gaudavęs vienus iš aukščiausių nuopelnų balus (NB) savo lygyje ir savo tarnyboje, pirmiausia nurodo Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio bei BĮT, kurie reikalauja, kad nuopelnai būtų pagrindinis vertinimo kriterijus suteikiant Generalinio direktorato pirmenybės balus ir paaukštinant, pažeidimą. Ieškovas nepaaukštintas, pirma, dėl pažeidimų, kuriuos ieškovas jau ginčijo bylose F-98/051 ir T-312/042; antra, dėl Generalinio direktorato pirmenybės balų suteikimo Teisės tarnyboje kriterijų, kurie suteikia pirmenybę didžiausią darbo stažą turintiems pareigūnams tame lygyje, neatsižvelgiant į jų nuopelnus; trečia, dėl tam tikrų trūkumų, o būtent Paaukštinimų komitetui suteikiant balus kitiems pareigūnams.

Be to, ieškovas tvirtina, kad ginčijami sprendimai taip pat pažeidžia vienodo vertinimo ir karjeros principus, juose yra akivaizdi vertinimo klaida ir yra piktnaudžiavimas įgaliojimais. Taip pat juose yra keli procedūros ar formos trūkumai.

Galiausiai ieškovas remiasi BĮT neteisėtumu, tvirtindamas, kad:

neatsižvelgdamos į atsakomybės lygį ir įvairių kalbų naudojimą vykdant pareigas, BĮT pažeidžia Pareigūnų tarnybos nuostatų naujos redakcijos 45 straipsnį;

numatydami, kad paaukštinimai nustatomi kiekvieno Generalinio direktorato ar Paaukštinimų komiteto pasiūlymu suteikiant pirmenybės balus nenurodant priežasčių, BĮT 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 ir 13 straipsniai pažeidžia Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio 2 dalį ir 45 straipsnį;

kiekvienam Generaliniam direktoratui suteikdamos vienodą balų skaičių atskiram pareigūnui, BĮT 4 ir 6 straipsniai pažeidžia Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnį bei karjeros ir vienodo vertinimo principus;

numatydama skirti pereinamojo laikotarpio pirmenybės balus, pagrįstus tik darbo stažu, įgytu atitinkamame lygyje, BĮT 13 straipsnio 3 dalis pažeidžia Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnį;

numatydami Personalo tarnybos pirmenybės balų už institucijos interesais atliktą papildomą darbą, į kurį jau atsižvelgta skiriant nuopelnų balus ir Generalinio direktorato pirmenybės balus, skyrimą BĮT 9 straipsnis ir I priedas pažeidžia Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnį ir karjeros bei vienodo vertinimo principus;

numatydamas Generalinių direktoratų ar tarnybų, kuriose yra mažiau darbuotojų, pareigūnų ir į Komisijos narių kabinetus perkeltų pareigūnų palankesnį vertinimą, BĮT 6 straipsnis pažeidžia Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnį ir karjeros bei vienodo vertinimo principus.

____________

1 - OL C 10, 2006 1 14, p. 24 (iš pradžių byla buvo įregistruota Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teisme numeriu T-381/05, vėliau 2005 12 15 nutartimi persiųsta Europos Sąjungos Tarnautojų teismui).

2 - OL C 262, 2004 10 23, p. 45.