Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 8. mai 2008. aasta otsus - Kerstens versus komisjon

(Kohtuasi F-119/06)1

(Avalik teenistus - Euroopa ühenduste ametnikud - Vastuvõetavus - Ülesehitus - Huve kahjustav akt - Teisele ametikohale nimetamine - Teenistusülesannete muutmine - Teenistuse huvid - Ametikohtade võrdväärsus - Peidetud sanktsioon - Võimu kuritarvitamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Petrus Kerstens (Overijse, Belgia) (esindaja: advokaat C. Mourato)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: K. Herrmann ja M. Velardo)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti korralduskomitee (PMO) 8. detsembri 2005. aasta otsus, millega muudeti nimetatud asutuse ülesehitust, osas milles kõnealuse otsusega nimetati hageja, kes oli varem "varade haldamise" üksuse juhataja, uuringute ja planeerimisega seonduvale ametikohale, ja teiseks nõue hüvitada tekkinud kahju.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 294, 2.12.2006, lk 68.