Language of document :

Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-11 ta' Settembru 2008 - Spee vs Europol

(Kawża F-121/06)1

(Servizz pubbliku - Persunal tal-Europol - Remunerazzjoni - Artikoli 28 u 29 tar-Regolamenti tal-Persunal ta' Europol - Skali mogħtija fuq il-bażi tal-evalwazzjoni - Retroattività tar-regoli li għandhom jiġu applikati - Metodu ta' kalkolu)

Lingwa tal-kawża: L-Olandiż

Partijiet

Rikorrent: David Spee (Rijswijk, l-Olanda) (rappreżentant: D.C. Coppens, avukat)

Konvenut: L-Uffiċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (rappreżentanti: Urban u D. Neumann, imbagħad D. Neumann u D. El Khoury, aġenti, assistiti minn B. Wägenbaur u R. van der Hout, avukati)

Suġġett

L-annullament tad-deċiżjoni ta' Europol tal-5 ta' Lulju 2006 li tattribwixxi lir-rikorrent waħda biss miż-żewġ skali msemmija fl-Artikolu 29 tar-Regolamenti tal-Persunal ta' Europol.

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud.

Kull parti għandha tbati l-ispejjeż tagħha.

____________

1 - ĠU C 326, 30.12.2006, p. 84