Language of document :

Žaloba podaná dne 3. prosince 2007 - Adjemian a další v. Komise

(Věc F-134/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Vahan Adjemian (Angera, Itálie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise, kterými bylo jednak zamítnuto prodloužení pracovního poměru žalobců, jakožto smluvních zaměstnanců, na dobu určitou nebo neurčitou, a jednak stanoveny podmínky zaměstnání. Na podporu svých žalob žalobci uplatňují porušení zásady stability pracovních vztahů, a zejména protiprávnosti čl. 88 pracovního řádu ostatních zaměstnanců (PŘOZ) v rozsahu, v němž omezuje dobu trvání smluv uzavřených se smluvními zaměstnanci.

Návrhová žádání žalobce

zrušit po sobě jdoucí rozhodnutí Komise, a zejména to ze dne 28. dubna 2004 o maximální délce zaměstnávání dočasných zaměstnanců v jejích službách;

prohlásit článek 88 PŘOZ za protiprávní v rozsahu, v němž omezuje dobu trvání smluv uzavřených se smluvními zaměstnanci;

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 23. srpna 2007 a ze dne 31. října 2007, kterými byly zamítnuty stížnosti R/263/07, R/492/07 a R/390/07, podané proti rozhodnutí Komise uzavřít smlouvu nebo prodloužit pracovní poměr žalobců jakožto smluvních zaměstnanců pouze na dobu určitou;

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 5. září 2007, kterým se zamítají žádosti žalobců ze dne 31. května 2007 a 20. července 2007 směřující k prodloužení pracovního poměru žalobců jakožto smluvních zaměstnanců na dobu neurčitou;

zrušit rozhodnutí Komise týkající se stanovení podmínek zaměstnání žalobců v rozsahu, v němž jsou jejich pracovní poměr nebo jeho prodloužení omezeny na dobu určitou;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________