Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. szeptember 11-i ítélete - Smadja kontra Bizottság

(F-135/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Felvétel - Kinevezés - Fizetési fokozatba történő besorolás - A felperes ugyanazon állásra történő újabb kinevezése azt követően, hogy az első kinevezését az Elsőfokú Bíróság ítélete megsemmisítette - Az arányosság elve - A bizalomvédelem elve - Gondoskodási kötelezettség)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Daniele Smadja (Új-Delhi, India) (képviselő: É. Boigelot ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: D. Martin és K. Herrmann meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt az eredetileg az A*15 besorolási fokozat 4. fizetési fokozatába besorolt tisztviselő felperes kinevezésére vonatkozó bizottsági határozat megsemmisítése, amennyiben az őt az A*15 besorolási fokozat 1. fizetési fokozatába sorolja be, a Külkapcsolati Főigazgatóság igazgatói álláshelyére történő ismételt kinevezését követően, amelyre az első kinevezésének megsemmisítése után került sor, másrészt pedig vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Közösségek Bizottságának 2006. december 21-i határozatát, amely Daniele Smadja-t az A*15 besorolási fokozat 1. fizetési fokozatába sorolja be, és amely határozat a fizetési fokozatban eltöltött szolgálati idejét pedig 2005. november 1-jétől kezdődően rendeli figyelembe venni.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi valamennyi költség viselésére.

____________

1 - HL C 37., 2008.2.9., 35. o.