Language of document :

Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 11 september 2008 - Smadja mot kommissionen

(Mål F-135/07)(1)

(Offentlig tjänst - Tjänstemän - Rekrytering - Tillsättning - Placering i löneklass - Ny utnämning av sökanden på samma tjänst sedan den första till utnämningen ogiltigförklarats genom en dom av förstainstansrätten - Proportionalitetsprincipen - Principen om skydd för berättigade förväntningar - Omsorgsplikt)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Daniele Smadja (New Delhi, Indien) (ombud: advokaten É. Boigelot)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: D. Martin och K. Herrmann)

Saken

Dels, ogiltigförklaring av kommissionens beslut om utnämning av sökanden, en tjänsteman som först placerats i lönegrad A*15, löneklass 4, i den del sökanden placeras i lönegrad A*15, löneklass 1, efter det att hon på nytt utnämnts till direktör för direktoratet RELEX.B, sedan den första utnämningen ogiltigförklarats, dels talan om ideellt och ekonomiskt skadestånd

Domslut

Det beslut som fattats av kommissionen den 21 december 2006 att placera sökanden i lönegrad A*15, och fastställa hennes tjänstetid i löneklassen till den 1 november 2005, ogiltigförklaras.

Kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 37, 9.2.2008, s. 35.