Language of document : ECLI:EU:F:2008:87

PERSONALERETTENS KENDELSE
(Anden Afdeling)

26. juni 2008

Sag F-136/07

Bart Nijs

mod

Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – forudgående klage – foreligger ikke – søgsmålsfrist – forsinkelse – åbenbart afvisningsgrundlag«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Bart Nijs har nedlagt påstand dels om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om at degradere sagsøgeren fra lønklasse AD 10, løntrin 6, til lønklasse AD 9, løntrin 5, af de dermed forbundne og deraf følgende afgørelser, bl.a. afgørelsen af 26. september 2006 om at suspendere ham fra tjenesten, afgørelsen af 27. september 2007 om at indlede en administrativ undersøgelse af hans forhold, og afgørelsen om ikke at forfremme ham til lønklasse AD 11 i 2007, samt af Revisionsrettens afgørelse af 8. marts 2007 om at forlænge generaldirektørens mandat i seks år fra den 1. juli 2007, dels om erstatning for den ikke-økonomiske og den økonomiske skade, som han angiveligt har lidt.

Udfald: Sagen afvises. Bart Nijs betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

Retspleje – stævning – formkrav

[Personalerettens procesreglement, art. 35, stk. 1, litra d)]

Et søgsmål anlagt af en tjenestemand, der ikke præcist angiver de anfægtede akter, og som således ikke opfylder kravene i artikel 35, stk. 1, litra d), i Personalerettens procesreglement, skal afvises.

(jf. præmis 24)

Henvisning til:

Retten, 24. marts 1993, sag T-72/92, Benzler mod Kommissionen, Sml. II, s. 347, præmis 16, 18 og 19.