Language of document : ECLI:EU:F:2008:87

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2008 m. birželio 26 d.

Byla F‑136/07

Bart Nijs

prieš

Europos Bendrijų Audito Rūmus

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Išankstinis skundas – Nebuvimas – Ieškinio pareiškimo terminas – Vėlavimas – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo B. Nijs prašo, pirma, panaikinti Paskyrimų tarnybos sprendimą pažeminti jo pareigas iš AD 10 lygio 6 pakopos į AD 9 lygio 5 pakopą ir susijusius bei vėlesnius sprendimus, be kita ko, 2006 m. rugsėjo 26 d. sprendimą laikinai neleisti jam vykdyti pareigų, 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimą pradėti jo atžvilgiu administracinį tyrimą ir sprendimą 2007 m. nepaaukštinti jo pareigų priskiriant prie AD 11 lygio, taip pat 2007 m. kovo 8 d. Audito Rūmų sprendimą pratęsti generalinio sekretoriaus kadenciją 6 metams nuo 2007 m. liepos 1 d. ir, antra, atlyginti jo tariamai patirtą turtinę ir neturtinę žalą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Ieškovas padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Procesas – Ieškinys – Formos reikalavimai

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalies d punktas)

Pareigūno ieškinys, kuriame aiškiai nenurodyti ginčijami aktai ir kuris neatitinka Tarnautojų teismo procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalies d punkte įtvirtintų reikalavimų, yra akivaizdžiai nepriimtinas.

(žr. 24 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1993 m. kovo 24 d. Nutarties Benzler prieš Komisiją, T‑72/92, Rink. p. II‑347, 16, 18 ir 19 punktai.