Language of document : ECLI:EU:F:2009:118

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(drugi senat)

z dne 17. septembra 2009

Zadeva F-132/07

Guido Strack

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Procesne napake – Ugovor nedopustnosti – Postopek z zamudno sodbo“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero je Komisija v zvezi s tožbo, ki jo je 22. oktobra 2007 vložil G. Strack, z ločenim aktom na podlagi člena 78 Poslovnika vložila ugovor nedopustnosti zoper navedeno tožbo.

Odločitev:      Predlog Komisije za odločanje o nedopustnosti tožbe je dopusten. Predlog tožeče stranke za izdajo zamudne sodbe je zavrnjen. Predlog Komisije za odločanje o nedopustnosti tožbe je združen z odločanjem po temelju. Odločitev o stroških se pridrži.

Povzetek

Postopek – Dopustnost postopkovnih aktov – Vložitev ugovora nedopustnosti po doseženem podaljšanju roka za vložitev odgovora na tožbo – Dopustnost

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člena 39 in 78)

Če je Sodišče za uslužbence ugodilo predlogu tožene stranke za podaljšanje roka za vložitev odgovora na tožbo, na podlagi tega, da se navedena stranka odloči za vložitev ugovora nedopustnosti v skladu s členom 78 Poslovnika Sodišča za uslužbence namesto za vložitev odgovora na tožbo z vsebinsko analizo zadeve, niti ni mogoče izpodbijati skladnosti njenega predloga za podaljšanje z upoštevnimi določbami navedenega poslovnika niti ni mogoče sklepati, da je navedeni predlog zloraben.

Sodišče za uslužbence je namreč z odobritvijo podaljšanega roka za vložitev odgovora na tožbo pred iztekom roka iz člena 78 navedenega poslovnika za vložitev ugovora nedopustnosti implicitno privolilo, da lahko tožena stranka v podaljšanem predpisanem roku z ločenim aktom vloži ugovor nedopustnosti ali odgovor na tožbo. Čeprav v zvezi s tem drži, da nobena izrecna določba ne določa možnosti za podaljšanje roka iz člena 78, iz tega ni mogoče sklepati, da stranka – če je podaljšanje nastopilo pred iztekom navedenega roka – ne bi mogla z ločenim aktom vložiti ugovora nedopustnosti pred iztekom podaljšanega roka.

(Glej točki 10 in 12.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 10. julij 2002, Comitato organizzatore del convegno internazionale proti Komisiji, T-387/00, Recueil, str. II-3031, točka 35.