Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. travnja 2021. uputio Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) – Porr Bau GmbH/Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

(predmet C-238/21)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Porr Bau GmbH

Tuženo tijelo: Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

Prethodna pitanja

Protivi li se članku 6. stavku 1. Direktive 2008/98/EZ nacionalni propis u skladu s kojim prestanak statusa otpada nastupa tek kad se otpad ili postojeće tvari ili iz njih dobivene tvari neposredno upotrijebe kao zamjena za sirovine ili za proizvode od primarnih sirovina ili kad ih se pripremi za ponovnu uporabu?1

U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje:

Protivi li se članku 6. stavku 1. Direktive 2008/98/EZ nacionalni propis u skladu s kojim prestanak statusa otpada za iskopani materijal najranije može nastupiti u slučaju kada on služi kao zamjena za sirovine ili za proizvode od primarnih sirovina?

U slučaju negativnog odgovora na prvo i/ili drugo pitanje:

Protivi li se članku 6. stavku 1. Direktive 2008/98/EZ nacionalni propis u skladu s kojim prestanak statusa otpada za iskopani materijal ne može nastupiti ako formalni kriteriji (osobito obveze u vezi s vođenjem evidencije i dokumentacije), koji nemaju utjecaja – bitnog za okoliš – na provedbenu mjeru, nisu ili nisu u potpunosti ispunjeni, unatoč tomu što iskopani materijal dokazano ne doseže granične vrijednosti (kvalitativni razred) koje su propisane za predviđenu konkretnu uporabu?

____________

1 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL 2008., L 312, str. 3) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 34., str. 99.)