Language of document : ECLI:EU:C:2011:866

Kawżi magħquda C-424/10 u C-425/10

Tomasz Ziolkowski et u Marlon Szeja

vs

Land Berlin

(talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesverwaltungsgericht)

“Moviment liberu tal-persuni — Direttiva 2004/38/KE — Dritt ta’ residenza permanenti — Artikolu 16 — Residenza legali — Residenza bbażata fuq id-dritt nazzjonali — Residenza mwettqa qabel l-adeżjoni fl-Unjoni tal-Istat ta’ oriġini taċ-ċittadin ikkonċernat”

Sommarju tas-sentenza

1.        Ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea — Dritt ta’ moviment liberu u ta’ residenza libera fit-territorju tal-Istati Membri — Direttiva 2004/38 — Dritt ta’ residenza permanenti taċ-ċittadini tal-Unjoni

(Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2004/38, Artikoli 7(1) u 16(1))

2.        Ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea — Dritt ta’ moviment liberu u ta’ residenza libera fit-territorju tal-Istati Membri — Direttiva 2004/38 — Kundizzjonijiet tad-dritt ta’ residenza skont id-dritt tal-Unjoni

(Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2004/38, Artikolu 37)

3.        Ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea — Dritt ta’ moviment liberu u ta’ residenza libera fit-territorju tal-Istati Membri — Direttiva 2004/38 — Dritt ta’ residenza permanenti taċ-ċittadini tal-Unjoni

(Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2004/38, Artikoli 7(1) u 16(1))

1.        L-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 2004/38, dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri, għandu jiġi interpretat fis-sens li ċittadin tal-Unjoni li jkun wettaq residenza ta’ iktar minn ħames snin fit-territorju tal-Istat Membru ospitanti biss abbażi tad-dritt nazzjonali tiegħu ma jistax jitqies li kiseb id-dritt għar-residenza permanenti taħt din id-dispożizzjoni, meta, matul din ir-residenza, huwa ma kienx jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 7(1) ta’ din l-istess direttiva.

Fil-fatt, billi jittieħed inkunsiderazzjoni l-kuntest li fih jintuża u l‑għanijiet li jridu jintlaħqu mid-Direttiva 2004/38, il-kunċett ta’ residenza legali inkluż bil-kliem “li għex [rrisjeda] legalment” fl-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 2004/38, għandu jfisser residenza konformi mal-kundizzjonijiet previsti taħt din id-direttiva, b’mod partikolari dawn inklużi fl-Artikolu 7(1) tagħha. Konsegwentement, residenza skont id-dritt ta’ Stat Membru, iżda li ma tissodisfax il-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 2004/38 ma tistax titqies li hija residenza “legali” fis-sens tal-Artikolu 16(1) ta’ din tal-aħħar.

(ara l-punti 34, 46, 47, 51 u d-dispożittiv 1)

2.        L-Artikolu 37 tad-Direttiva 2004/38 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri, jipprovdi biss li dan tal-aħħar ma jipprekludix id-dritt tal-Istati Membri li jistabbilixxu sistema bi trattament iktar favorevoli minn dak applikabbli taħt id-dispożizzjonijiet ta’ din id-direttiva. Madankollu, dan il-fatt ma jimplikax li d-dispożizzjonijiet l-iktar favorevoli għandhom jiġu integrati fis-sistema implementata minn din id-direttiva.

Madankollu, huwa għal kull Stat Membru li jiddeċiedi mhux biss jekk din toħloqx tali sistema, iżda wkoll liema huma l-kundizzjonijiet u l-effetti ta’ din tal-aħħar, b’mod partikolari f’dak li jirrigwarda l-konsegwenzi legali ta’ dritt ta’ residenza mogħti fuq il-bażi biss tad-dritt nazzjonali.

(ara l-punti 49 u 50)

3.        Il-perijodi ta’ residenza ta’ ċittadin ta’ Stat terz fit-territorju ta’ Stat Membru, li twettqu qabel l-adeżjoni ta’ dan l-Istat terz mal-Unjoni, għandhom, fin-nuqqas ta’ dispożizzjonijiet speċifiċi fl-Att ta’ Adeżjoni, jittieħdu inkunsiderazzjoni għall-kisba ta’ dritt ta’ residenza permanenti skont l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 2004/38, dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri, sakemm ikunu saru skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 7(1) tagħha.

F’dan ir-rigward, sakemm il-persuna kkonċernata hija f’pożizzjoni li tipprova li tali perijodi twettqu skont il-kundizzjonijiet stabbiliti, it-teħid inkunsiderazzjoni ta’ dawn il-perijodi, mid-data tal-adeżjoni tal-Istat Membru kkonċernat fl-Unjoni, ma għandux bħala konsegwenza jagħti effett retroattiv lill-Artikolu 16 ta’ din id-direttiva, iżda sempliċement jagħti effett attwali lil sitwazzjonijiet li ġew fis-seħħ qabel id-data ta’ traspożizzjoni ta’ din id-direttiva.

(ara l-punti 62, 63 u d-dispożittiv 2)