Language of document :

Kanne 20.9.2013 – ZZ v. komissio

(Asia F-92/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla laskettiin ennen palveluksessa aloittamista saavutettujen eläkeoikeuksien hyvittäminen henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan uusien yleisten täytäntöönpanosäännösten perusteella.

Vaatimukset

henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten 9 artikla on lainvastainen eikä sitä näin ollen voida soveltaa

kantajan ennen palveluksessa aloittamistaan saavuttamien eläkeoikeuksien hyvittämisestä 15.2.2013 tehty päätös, joka tehtiin näiden eläkeoikeuksien Euroopan unionin toimielinten eläkejärjestelmään siirtämisen yhteydessä 3.3.2011 annettujen, henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan yleisten täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti, on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.