Language of document :

Talan väckt den 20 september 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-92/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att beräkna pensionsrättigheter intjänade innan tjänsten tillträddes, på grundval av de nya allmänna tillämpningsföreskrifterna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

slå fast att artikel 9 i de allmänna tillämpningsföreskrifterna till artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna är rättsstridig och att den således inte ska tillämpas,

ogiltigförklara beslutet av den 15 februari 2013 om fastställande av de pensionsrättigheter som sökanden förvärvat innan tjänsten tillträddes, vid överföring av dessa till pensionssystemet för Europeiska unionens institutioner med tillämpning av artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna av den 3 mars 2011,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.