Language of document :

Beroep ingesteld op 19 september 2013 – ZZ / Commissie

(Zaak F-91/13)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: L. Levi and A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie waarbij terugbetaling wordt gevraagd van de ontheemdingstoelage en de reiskosten die verzoeker gedurende zijn detachering in Duitsland heeft ontvangen, en verzoek om terugbetaling van het reeds geïnde bedrag en vergoeding van de immateriële schade

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 20 december 2012 waarbij verzoeker werd gevraagd om terugbetaling van de ontheemdingstoelage en de reiskosten die hij gedurende zijn detachering in Duitsland heeft ontvangen;

nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 24 juni 2013 tot afwijzing van verzoekers klacht;

derhalve, terugbetaling van het bedrag dat het tot aanstelling bevoegd gezag reeds heeft geïnd met betaling van vertragingsrente tegen het tarief van de Europese Centrale Bank plus twee punten;

in elk geval, vergoeding van de geleden immateriële schade, welke ex aequo et bono op 5 000 EUR wordt begroot;

verwijzing van verweerster in alle kosten.