Language of document :

Tožba, vložena 19. septembra 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-91/13)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: L. Levi in A. Blot, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o zahtevi za vračilo izselitvenega dodatka in potnih stroškov, ki jih je tožeča stranka prejemala v času napotitve v Nemčijo, skupaj z vračilom že izterjanega zneska in odškodnino za nepremoženjsko škodo.

Predlog tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 20. decembra 2012, s katero se je od tožeče stranke zahtevalo, da vrne izselitveni dodatek in letne potne stroške, ki so ji bili dodeljeni v času napotitve v Nemčijo;

razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 24. junija 2013 o zavrnitvi njene pritožbe;

posledično, vrnitev zneska, ki ga je že izterjal organ za imenovanje, skupaj z zamudnimi obrestmi po obrestni meri Evropske centralne banke + 2 odstotni točki;

v vsakem primeru vračilo povzročene nepremoženjske škode, ocenjene ex aequo et bono na 5.000 eurov;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.