Language of document :

Προσφυγή της 18ης Σεπτεμβρίου 2013 – ΖΖ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-89/13)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: ΖΖ (εκπρόσωπος: L. Mansullo, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Η ακύρωση της αποφάσεως περί τριών κρατήσεων ποσού ύψους 504,67 ευρώ από το επίδομα αναπηρίας του προσφεύγοντος για τους μήνες, αντιστοίχως, από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2013.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει τις αποφάσεις που περιέχονται στα εκκαθαριστικά σημειώματα συντάξεως του προσφεύγοντος για τους μήνες από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2013, περί κρατήσεως ποσού ύψους 504,67 ευρώ από το επίδομα αναπηρίας που δικαιούταν ο προσφεύγων για τους μήνες αυτούς·

εφόσον παρίσταται ανάγκη, να ακυρώσει την απόφαση, ανεξαρτήτως του τύπου με τον οποίο έχει περιβληθεί, με την οποία απορρίφθηκε η διοικητική ένσταση της 13ης Απριλίου 2013 κατά των προμνημονευθεισών αποφάσεων.

να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση περιέχεται στην από 22 Απριλίου 2013 επιστολή, η οποία φέρει στο άνω δεξιά μέρος της τη μνεία «Ref. Ares(2013)790217 - 23/04/2013».να υποχρεώσει την Επιτροπή να καταβάλει στον προσφεύγοντα τα ακόλουθα ποσά: 1) 504,67 ευρώ, προσαυξημένα με τόκους υπολογιζόμενους με ετήσιο επιτόκιο 10% και ετήσια κεφαλαιοποίηση από 1ης Φεβρουαρίου 2013 μέχρι της πραγματικής καταβολής του εν λόγω ποσού· 2) 504,67 ευρώ, προσαυξημένα με τόκους υπολογιζόμενους με ετήσιο επιτόκιο 10% και ετήσια κεφαλαιοποίηση από 1ης Μαρτίου 2013 μέχρι της πραγματικής καταβολής του εν λόγω ποσού· 3) 504,67 ευρώ, προσαυξημένα με τόκους υπολογιζόμενους με ετήσιο επιτόκιο 10% και ετήσια κεφαλαιοποίηση από 1ης

Απριλίου 2013 και μέχρι της πραγματικής καταβολής του εν λόγω ποσού. να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.