Language of document :

Tužba podnesena 18. rujna 2013. – ZZ protiv Komisije

(Predmet F-89/13)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: L. Mansullo, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Predmet i opis spora

Poništenje triju pljenidbi iznosa od 504,67 eura koji su uskraćeni s invalidske naknade tužitelja za mjesece od siječnja do ožujka 2013.

Tužbeni zahtjevi tužitelja

Poništiti odluke sadržane u mirovinskim odrescima tužitelja za mjesece od siječnja do ožujka 2013. da se s invalidske naknade na koju je tužitelj imao pravo za navedene mjesece uskrati iznos od 504,67 eura;

u slučaju potrebe, poništiti odluku, bez obzira na to u kojem je obliku donesena, o odbacivanju pritužbe od 13. travnja 2013. podnesene protiv gore navedenih odluka;

poništiti sve odluke sadržane u dopisu od 22. travnja 2013. koji nosi, gore desno na svojoj prvoj stranici, oznaku “Ref. Ares(2013)790217 – 23/04/2013“;

naložiti Komisiji da tužitelju isplati sljedeće iznose: (1) 504,67 eura, zajedno s kamatama u visini od 10 % godišnje i s godišnjom kapitalizacijom, koje na taj iznos teku počevši od 1. veljače 2013. pa do dana isplate navedenog iznosa; (2) 504,67 eura, zajedno s kamatama u visini od 10 % godišnje i s godišnjom kapitalizacijom, koje na taj iznos teku počevši od 1. ožujka 2013. pa do dana isplate navedenog iznosa; (3) 504,67 eura, zajedno s kamatama u visini od 10 % godišnje i s godišnjom kapitalizacijom, koje na taj iznos teku počevši od 1. travnja 2013. pa do dana isplate navedenog iznosa;naložiti Komisiji snošenje troškova.