Language of document :

Žaloba podaná dne 18. září 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-90/13)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: L. Mansullo, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým se zamítá žádost žalobce o náhradu škody vzniklé v důsledku údajného porušení jeho práva na soukromí tím, že žalovaná zaslala dopis týkající se jeho situace advokátovi, který žalobce nezastupoval.

Návrhová žádání žalobce

zrušit zamítnutí, bez ohledu na jeho formu, žádosti ze dne 26. října 2012, předané žalobcem Komisi, která ji řádně obdržela;

zrušit zamítnutí, bez ohledu na jeho formu, žádosti ze dne 4. července 2012, předané žalobcem Komisi, která ji řádně obdržela;

zrušit zamítnutí, bez ohledu na jeho formu, stížnosti ze dne 26. září 2012, podané proti rozhodnutí zamítajícímu žádost ze dne 9. března 2012, kterou žalobce předal Komisi a ta ji řádně obdržela;

zrušit oznámení ze dne 12. listopadu 2012, které v horním pravém rohu jediné strany, kterou obsahuje, nese označení „HR.D.2/MB/ac/Ares (2012) 1332162“zrušit oznámení ze dne 27. září 2012, které v horním pravém rohu první ze dvou stran, které obsahuje, nese označení „Ref Ares (2012) 1131229 – 27/09/2012“zrušit zamítnutí, bez ohledu na jeho formu, žádosti ze dne 10. března 2013;zrušit zamítnutí, bez ohledu na jeho formu, žádosti ze dne 2. ledna 2013;případně zrušit oznámení ze dne 29. dubna 2013, které v horním pravém rohu první ze tří stran, které obsahuje, nese označení „Ref. Ares (2013) 977767 – 29/04/2013“;uložit Komisi, aby žalobci uhradila částku

10 000,00 eur, společně s úroky plynoucími z této částky s roční sazbou 10 %, s roční kapitalizací, ode dne 28. února 2013 do skutečného zaplacení uvedené

částky;uložit Komisi, aby žalobci uhradila částku 25 000,00 eur, společně

s úroky plynoucími z této částky s roční sazbou 10 %, s roční kapitalizací

, ode dne 5. listopadu 2012 do skutečného zaplacení uvedené částky;uložit Komisi náhradu nákladů řízení.