Language of document :

Sag anlagt den 18. september 2013 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-90/13)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat L. Mansullo)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen om afslag på sagsøgerens ansøgning om erstatning for den skade, han har lidt som følge af en angivelig tilsidesættelse af hans ret til fortrolighed, forårsaget af sagsøgtes fremsendelse af en skrivelse vedrørende sagsøgerens situation til en advokat, som ikke repræsenterede ham.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afslaget, uanset dettes form, på ansøgningen af 26. oktober 2012, som sagsøgeren indgav til Kommissionen, der behørigt modtog denne.

Annullation af afslaget, uanset dettes form, på ansøgningen af 4. juli 2012, som sagsøgeren indgav til Kommissionen, der behørigt modtog denne.

Annullation af afslaget, uanset dettes form, på klagen af 26. september 2012 over afgørelsen om afslag på ansøgningen af 9. marts 2012, som sagsøgeren indgav til Kommissionen, der behørigt modtog denne.

Annullation af skrivelsen af 12. november 2012 med referencen »HR.D.2/MB/ac/Ares (2012) 1332162« øverst til højre på skrivelsens eneste side.

Annullation af skrivelsen af 27. september 2012 med referencen »Ref Ares (2012) 1131229 – 27.09.2012« øverst til højre på den første af de to sider, som skrivelsen består af.

Annullation af afslaget, uanset dettes form, på ansøgningen af 10. marts 2013.

Annullation af afslaget, uanset dettes form, på ansøgningen af 2. januar 2013.

Om fornødent annullation af skrivelsen af 29. april 2013 med referencen »Ref. Ares (2013) 977767 – 29.04.2013« øverst til højre på den første af de tre sider, som skrivelsen består af.

Kommissionen tilpligtes at tilbagebetale sagsøgeren et beløb på 10 000 EUR med tillæg af renter af dette beløb på 10% p.a. med årlig opskrivning, at regne fra den 28. februar 2013, og indtil effektiv betaling sker.

Kommissionen tilpligtes at tilbagebetale sagsøgeren et beløb på 25 000 EUR med tillæg af renter af dette beløb på 10% p.a. med årlig opskrivning, at regne fra den 5. november 2012, og indtil effektiv betaling sker.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.