Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 1. oktobra spriedums – DF/Eiropas Komisija

(lieta F-91/13) 1

Civildienests – Atalgojums – Ekspatriācijas pabalsts – Ceļa izdevumi – Prasītāja norīkojums savas pilsonības valstī – Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētais nosacījums

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: DF (pārstāvji – L. Levi un A. Blot, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji J. Currall un V. Joris, vēlāk J. Currall)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru prasītājam pieprasīts atmaksāt ekspatriācijas pabalstu un ceļa izdevumus, kurus viņš saņēmis sava norīkojuma Vācijā laikā no 2009. gada septembra un 2012. gada 31. augustam, un prasība atmaksāt jau ieturētās summas, kā arī samaksāt procentusRezolutīvā daļa:piespriest Eiropas Komisijai samaksāt DF EUR 1500 kā kompensāciju par morālo kaitējumu;pārējā daļā prasību noraidīt;Eiropas Komisija sedz savus un atlīdzina vienu ceturtdaļu DF tiesāšanās izdevumu;DF sedz trīs ceturtdaļas savu tiesāšanās izdevumu.