Language of document : ECLI:EU:F:2014:117

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(druhý senát)

22. května 2014

Věc F‑90/13

Luigi Marcuccio

v.

Evropská komise

„Článek 32 odst. 1 jednacího řádu – Narušení řádného výkonu spravedlnosti – Vyloučení z řízení uplatněné vůči zástupci účastníka řízení“

Předmět:      Řízení zahájené na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a.

Rozhodnutí:      V souladu s čl. 32 odst. 1 jednacího řádu se p. A vylučuje z řízení. Kopie tohoto usnesení se zasílá příslušným španělským a italským orgánům, kterým p. A podléhá.

Shrnutí

Soudní řízení – Zastupování účastníků řízení – Vyloučení z řízení uplatněné vůči zástupci účastníka řízení

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, čl. 32 odst. 1)

Chování advokáta zastupujícího účastníka řízení před unijními soudy, které spočívá v podávání žalob, které buď vycházejí z takřka stejného skutkového stavu, na jakém jsou založeny předchozí žaloby, jež byly zamítnuty jako zjevně neopodstatněné nebo odmítnuty jako zjevně nepřípustné, nebo se opírají o stejné žalobní důvody, což je typické pro sklon uvedeného účastníka řízení systematicky a bez rozlišování volit cestu soudního sporu, lze považovat za neslučitelné s požadavky řádného výkonu spravedlnosti.

Tak je tomu v případě, kdy tento advokát takovým nerozvážným chováním přispívá k tomu, že se dotyčný účastník řízení nadále chová jako notorický sudič, což se vzhledem k neobyčejně vysokému počtu návrhů podaných k unijním soudům, jejichž množství nemohlo v projednávané věci běžně pečlivému advokátovi uniknout, ukázalo jako velmi škodlivé pro řádný výkon spravedlnosti.

Za těchto podmínek je namístě použít čl. 32 odst. 1 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu, a to tak, že se právní zástupce vyloučí z řízení. Toto vyloučení nutí dotyčného účastníka řízení ke změně právního zástupce, ale nijak nezasahuje do toho, jak Soud pro veřejnou službu meritorně posoudí žalobu, kterou se musí zabývat, dokud ji tento účastník řízení nevezme zpět.

(viz body 12, 18, 21, 26 a 27)