Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 4. maj 2016 – Corman mod Kommissionen

(Sag F-92/13) 1

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1    EUT C 336 af 16.11.2013, s. 32.