Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 4. maja 2016 – Jimenez Krause/Komisija

(Zadeva F-93/13)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1    UL C 336, 16.11.2013, str. 32.