Language of document : ECLI:EU:C:2019:199

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea)

14 martie 2019(*)

„Trimitere preliminară – Marcă a Uniunii Europene – Noțiunea «formă» – Formă care dă o valoare substanțială produsului – Marcă bidimensională – Marca figurativă care constituie de asemenea o operă în sensul dreptului de autor – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) – Regulamentul (UE) 2015/2424”

În cauza C‑21/18,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Curtea de Apel cu sediul în Stockholm în calitate de Curte de Apel în materie de proprietate intelectuală și afaceri economice, Suedia), prin decizia din 14 decembrie 2017, primită de Curte la 11 ianuarie 2018, în procedura

Textilis Ltd,

Ozgur Keskin

împotriva

Svenskt Tenn AB,

CURTEA (Camera a cincea),

compusă din domnul E. Regan, președinte de cameră, și domnii C. Lycourgos, E. Juhász (raportor), M. Ilešič și I. Jarukaitis, judecători,

avocat general: domnul G. Pitruzzella,

grefier: domnul A. Calot Escobar,

având în vedere procedura scrisă,

luând în considerare observațiile prezentate:

–        pentru Svenskt Tenn AB, de B. Eliasson și de M. Jerner, jur. kand.;

–        pentru Comisia Europeană, de É. Gippini Fournier, de K. Simonsson, de E. Ljung Rasmussen, de J. Samnadda și de G. Tolstoy, în calitate de agenți,

având în vedere decizia de judecare a cauzei fără concluzii, luată după ascultarea avocatului general,

pronunță prezenta

Hotărâre

1        Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca [Uniunii Europene] (JO 2009, L 78, p. 1) și a acestei dispoziții din Regulamentul nr. 207/2009, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 (JO 2015, L 341, p. 21) (denumit în continuare „Regulamentul nr. 207/2009 modificat”).

2        Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Textilis Ltd și domnul Keskin Ozgur, pe de o parte, și Svenskt Tenn AB, pe de altă parte, în legătură cu comercializarea de către reclamanții din litigiul principal a unor produse de amenajări interioare care ar aduce atingere mărcii a cărei titulară este Svenskt Tenn.

 Cadrul juridic

 Regulamentul nr. 207/2009

3        Articolul 4 din Regulamentul nr. 207/2009, intitulat „Semne care pot constitui o [marcă a Uniunii Europene]”, prevede:

„Pot constitui mărci [ale Uniunii Europene] toate semnele care pot avea o reprezentare grafică, în special cuvintele, inclusiv numele de persoane, desenele, literele, cifrele, forma produsului sau a ambalajului său, cu condiția ca astfel de semne să fie în măsură să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altora.”

4        Articolul 7 din acest regulament, intitulat „Motive absolute de refuz”, prevede la alineatul (1) litera (e):

„Se respinge înregistrarea următoarelor:

[…]

(e)      semne constituite exclusiv din:

(i)      forma impusă de natura însăși a produsului;

(ii)      forma produsului necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic;

(iii)      forma care dă o valoare substanțială produsului;”.

 Regulamentul nr. 207/2009 modificat

5        Considerentul (12) al Regulamentului 2015/2424, care a modificat Regulamentul nr. 207/2009, prevede:

„Pentru a se asigura securitatea juridică și coerența deplină cu principiul priorității, potrivit căruia o marcă înregistrată anterior are prioritate față de mărcile înregistrate ulterior, este necesar să se prevadă că asigurarea respectării drepturilor conferite de o marcă UE nu ar trebui să aducă atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data de depunere sau de data de prioritate a mărcii UE. […]”

6        Articolul 7 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul nr. 207/2009 modificat prevede:

„Se respinge înregistrarea următoarelor:

[…]

(e)      [semne] constituite exclusiv din:

(i)      din forma sau din altă caracteristică impusă chiar de natura produselor;

(ii)      din forma sau din altă caracteristică a produselor care este necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic;

(iii)      din forma sau din altă caracteristică a produselor care dă acestora valoare substanțială;”.

7        Reiese din articolul 4 din Regulamentul 2015/2424 că acesta a intrat în vigoare la 23 martie 2016.

 Litigiul principal și întrebările preliminare

8        Svenskt Tenn comercializează mobilier și țesături pentru mobilier, precum și alte accesorii decorative.

9        În anii ’30, Svenskt Tenn a inițiat o colaborare cu arhitectul Joseph Frank, care a desenat pentru ea mai multe motive pentru țesături pentru mobilier, în special un motiv denumit MANHATTAN, pe care îl comercializează și cu privire la care susține că este titulară de drepturi în temeiul dreptului de autor.

10      La 4 ianuarie 2012, Svenskt Tenn a depus o cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO). Această marcă figurativă denumită MANHATTAN a fost înregistrată sub numărul 010540268.

11      Produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată marca menționată fac parte din clasele 11, 16, 20, 21, 24, 27 și 35 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu modificările și revizuirile ulterioare, și corespund în special următoarei descrieri: abajururi (clasa 11), lenjerie de masă, șervețele de masă din hârtie, suporturi din hârtie pentru pahare, hârtie pentru ambalaj, cărți de scris sau de desenat, afișe (clasa 16), mobilier (clasa 20), ustensile și recipiente pentru menaj și bucătărie, perii, articole de sticlărie, porțelan și faianță neincluse în alte clase (clasa 21), țesături și produse textile necuprinse în alte clase, cuverturi de pat și de masă (clasa 24), covoare, tapiserii murale, cu excepția celor din materiale textile, tapet (clasa 27), servicii de vânzare cu amănuntul de mobilier, perne, oglinzi, tapet, covoare, lămpi, țesături, produse din materiale textile, broderie, ustensile și recipiente pentru menaj și bucătărie, veselă, articole de sticlărie, porțelan, faianță, sfeșnice, șervețele de masă din hârtie, genți, bijuterii, cărți și reviste (clasa 35).

12      Marca figurativă MANHATTAN este reprezentată după cum urmează: